Giai điệu tuổi hồng tổ chức ngày 7-1

55 10/01/2019 15:06 CH ADMIN

Chương trình "Giai điệu tuổi hồng" 

       Sau nhiều ngày hăng say luyện tập của cô và trò . Sáng ngày 7-1-2019 trường mầm non vĩnh ngọc tổ chức hội thi giai điệu tuổi hồng: